Groep 1/2

Hallo allemaal,

Wij zijn juf Trea, juf Paula en juf Emma, de leerkrachten en onderwijsassistent van groep 1 en 2. Juf Trea werkt op maandag en dinsdag. Juf Paula op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Emma werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Emma is onderwijsassistent en doet ook de Pabo. Ze ondersteunt de leerkracht, maar geeft ook zelf lessen voor haar opleiding. Op vrijdag zijn de kinderen uit groep 1 vrij. Op vrijdagochtend krijgt groep 2 voorbereidend schrijven, met een speciale kleutermethode. Dit is een gezellig en actief moment in de klas.

Dit schooljaar zijn we gestart met 25 kinderen. We hebben een gezellig kleuterlokaal met een eigen ingang aan het kleuterplein. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zichzelf kunnen zijn en fijn met elkaar kunnen spelen en werken.

De kinderen worden vanaf 08:20 opgewacht door de kleuterleerkracht bij het hek. Ze lopen dan de school binnen via de eigen ingang aan het kleuterplein. Nadat de kinderen de jassen en tassen hebben opgehangen, gaan ze in de kring zitten. We starten de dag met het bespreken van vaste dag routines en een kringactiviteit. Na de kring gaan de kinderen met behulp van een keuzebord in verschillende hoeken aan het werk met een activiteit of kunnen samen spelen in een hoek. We hebben naast het lokaal een kleuterplein met een grote zandbak. Met het spelmateriaal, karren en fietsen vermaken de kinderen zich daar heel goed. Op donderdag hebben de kinderen kleutergymnastiek in sporthal ’De Meet’, die zich op loopafstand achter de school bevindt. Op maandag gaat groep 2 een extra moment naar gym. Ze gaan dan met groep 3 mee.

In de klas werken we met thema's en sluiten we aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. We hebben een thema- en lettertafel in de klas waarvoor de kinderen spulletjes van huis mee mogen nemen. Ook besteden we op een speelse manier aandacht aan cijfers en letters d.m.v. een lettertafel en cijfermuur. Daarnaast vinden we muzikale ontwikkeling erg belangrijk. Iedere dag zingen we liedjes en 15 specifieke muzieklessen krijgen de kinderen van een muziekdocent. Ook wordt er aandacht besteed aan de creatieve- en motorische ontwikkeling, wat terug te zien is aan de leuke werkjes van de kinderen in de klas.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze school, bel of mail en maak gerust een afspraak, we laten onze klas graag zien!

Groetjes van de kinderen en de juffen van groep 1 en 2.

 

 

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl