Groep 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,

Wij zijn juf Frederieke en juf Trea van groep 2. Dit schooljaar zijn we gestart met 19 kinderen. We hebben een gezellig kleuterlokaal met een eigen ingang aan het kleuterplein. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zichzelf kunnen zijn en fijn met elkaar kunnen spelen en werken. 

Een schooldag bestaat uit verschillende activiteiten. We beginnen de dag in de kring en starten met vaste routines, zoals bijvoorbeeld een tijdwijzerbord. We doen afwisselend taal-en rekenspelletjes , lezen mooie prentenboeken en zingen liedjes. Na de kring gaan de kinderen met behulp van een keuzebord  in verschillende hoeken aan het werk met een activiteit of kunnen samen spelen in een hoek. We hebben naast het lokaal een kleuterplein met een grote zandbak. Met het spelmateriaal , karren en fietsen vermaken de kinderen zich daar heel goed. Op donderdag hebben de kinderen kleutergymnastiek in De Meet, dat is een gymzaal dichtbij de school.

In de klas werken we met thema's en sluiten we aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. We hebben een thematafel in de klas waarvoor de kinderen spulletjes van huis mee mogen nemen. Ook besteden we op een speelse manier aandacht aan cijfers en letters d.m.v. een lettertafel en cijfermuur. Daarnaast vinden we muzikale ontwikkeling erg belangrijk. Iedere dag zingen we liedjes en één keer per week krijgen de kinderen les van een muziekdocent. Ook wordt er aandacht besteed aan de creatieve-en motorische ontwikkeling, wat terug te zien is aan de leuke werkjes van de kinderen in de klas. Op vrijdagochtend krijgt groep 2 voorbereidend schrijven, met een speciale kleutermethode . Dit is een gezellig en actief moment in de klas.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze school, bel of mail en maak gerust een afspraak, we laten onze klas graag zien!

Groetjes van de kinderen en juffen van groep 2.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Foto's allerlei groep 2

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 

Foto's muzieklessen

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 De komende 10 weken krijgen de leerlingen muziekles aangeboden vanuit de m…
 

Foto's Kerst groep 2

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 

OBS Westerschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl