Groep 3

Hallo, wij zijn groep 3 van de Westerschool. Onze groep heeft 12 leerlingen en twee juffen.

Juf Linda werkt op maandag en juf Mariska werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Inmiddels zijn we al gewend in groep 3 en hebben we al veel geleerd.

Tot de kerstvakantie leren we alle letters met behulp van de Kim-versie van Veilig leren lezen.

We leren woorden en zinnen lezen en spellen woorden in ons schrift. In de klas staan veel nieuwe leuke boeken die we mogen lezen. Op dit moment leest juf voor uit Allemaal onzin Paul van Loon, dit vinden wij een heel leuk en spannend boek.

We leren natuurlijk ook rekenen, bv plussommen en minsommen, splitsingen en de getallenrij. Dit doen wij met de nieuwe methode van Wereld in Getallen.

Voor het schrijven gebruiken wij Pennenstreken, het blokschrift. Zo leren wij een duidelijk leesbaar en herkenbaar eigen handschrift te ontwikkelen.

Elke week hebben we een paar keer een buitenles. We gaan dan lekker naar buiten bewegen en leren. We springen dan bijvoorbeeld de sprongen van 2 of 5. We splitsen kastanjes van onze grote kastanjeboom op het plein. We schrijven woorden met stoepkrijt op het paadje. Op deze manier bereiken wij ook het doel van de les.

Naast deze vakken gaan we elke week spelen, knutselen, tekenen en gymen in groep 3.

 

In onze klas is het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt daarom hebben we samen afspraken gemaakt. Deze afspraken hangen in de klas. Een paar voorbeelden hiervan zijn;

· We lachen elkaar niet uit, fouten maken mag

· Iedereen mag altijd meespelen, niemand staat alleen

Samen met onze juffen hebben we de klas gezellig gemaakt en hebben we geregeld pret.

Dan lachen we om de grapjes van onze vriendjes en juffen en dansen we mee op leuke liedjes via het digibord.

Het aller grappigste vinden we robotje lezen op het digibord, we lezen dan woorden en doen een robot na.

 

 

 

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl