Groep 3

Hallo, wij zijn groep 3 van de Westerschool.

Onze groep heeft 21 leerlingen en twee juffen.

Juf Mariska werkt op maandag, dinsdag en vrijdag  en juf Bianca op woensdag en donderdag.

 Inmiddels zijn we al goed gewend in groep 3 en hebben we al veel geleerd. 

Tot de kerstvakantie leren we alle letters met behulp van de Kim-versie van Veilig leren lezen. 

We leren woorden en zinnen lezen en spellen woorden in ons schrift. In de klas staan veel nieuwe leuke boeken die we mogen lezen. Op dit moment lezen we samen in de klas een boek over Zwarte Piet.  Het heet Piet kan dat niet! Dit is een erg grappig boek.

 We leren natuurlijk ook rekenen, bv plussommen en minsommen, splitsingen en de getallenrij. Dit doen wij met de methode Wereld in Getallen.

Voor het schrijven gebruiken wij Pennenstreken, het blokschrift. Zo leren wij een duidelijk leesbaar en herkenbaar eigen handschrift te ontwikkelen. 

 Elke week oefenen wij Engels met de methode Take it easy. Dit vinden wij erg leuk.

 Naast deze vakken gaan we natuurlijk elke week zingen, knutselen, tekenen en gymen in groep 3.

 In onze klas is het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt daarom hebben we samen afspraken gemaakt.  Deze afspraken hangen in de klas. Een paar voorbeelden hiervan zijn;

  • We lachen elkaar niet uit, fouten maken mag
  • Iedereen mag altijd meespelen, niemand staat alleen

 Samen met onze juffen hebben we de klas gezellig gemaakt en hebben we geregeld pret.

Dan lachen we om de grapjes van onze juffen of dansen we mee op leuke liedjes via het digibord.

Op dit moment dansen en zingen wij Sinterklaasliedjes. 

 

Paaslunch

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 Vandaag hebben we samen geluncht op school.
 

Les over geld

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 Vanmiddag was de moeder van Stan bij ons op bezoek. Zij kwam les geven ove…
 

Eiki en Oeki

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
Op donderdag 22 maart kwam Willeke Bergman van het Waterschap bij ons in de klas…
 

OBS Westerschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl