Groep 7

Wij zijn juf Paula en juf Aletta en samen met de kinderen zijn wij groep 7. Voorheen was dit altijd een combinatie met groep 8, maar door de groepsgrootte was er de mogelijkheid om twee enkele groepen te maken. Dit jaar starten we met 22 kinderen in de klas.

In groep 7 worden de kinderen al aardig voorbereid op het Voortgezet Onderwijs. Sinds een aantal jaren is er namelijk de Plaatsingswijzer, die leerlingen volgt vanaf groep 6. De centrale eindtoets geldt niet meer als toelating. Er wordt dus gekeken naar de Cito resultaten van groep 6 t/m 8.Op basis van de uitslag van de Plaatsingswijzer moet de leerkracht een advies uitbrengen.

Doordat er veel van de kinderen wordt verwacht, leren wij de kinderen:

  • om te gaan met huiswerk voor meerdere vakken
  • regels en formules bij belangrijke vakken als Taal, Spelling en Rekenen
  • strategiëen toe te passen bij begrijpend lezen.
  • studievaardigheden om grafieken, tabellen , kaarten en andere informatiebronnen te begrijpen
  • de vraagstelling van Cito toetsen  ( oefenboek Cito)
  • coöperatieve werkvormen , we leren van elkaar en met elkaar
  • eigenaar zijn van hun eigen leren. We stellen doelen en kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gestelde doelen.
  • om weerbaarder te worden en goed voorbereid de stap naar het VO te kunnen maken

Naast al deze zaken is er natuurlijk tijd voor minder serieuze, leuke zaken.In de klas besteden we aandacht aan de creatieve vakken en 2x per week is er gym. Daarnaast is er aan het eind van dit jaar onze eindmusical, waar alle kinderen een rol in zullen spelen.  Het hele jaar door zullen we een aantal excursies maken.

Al met al een druk en leerzaam programma voor de kinderen. Gelukkig hebben zij ouders en leerkrachten waar zij op terug kunnen vallen.

Mocht u vragen hebben dan mag u altijd bellen, mailen of u loopt na schooltijd even binnen.

Foto's bezoek De Magneet

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 Woensdag 18 april zijn we met de bus naar Groningen geweest. We hebben daa…
 

Paaslunch en theedrinken

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 Donderdag 29 maart hebben we genoten van een heerlijke paaslunch. Goede vr…
 

Wandelen voor Water

Gepubliceerd door: OBS Westerschool
 Donderdagmiddag hebben we een alternatieve route gelopen met de Westerscho…
 

OBS Westerschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl