Groep 7


 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal,

Wij zijn meester Geert Jan en juf Aletta en samen met de kinderen zijn wij groep 7. Voorheen was dit altijd een combinatie met groep 8, maar door de groepsgrootte was er de mogelijkheid om twee enkele groepen te maken. Dit jaar starten we met 18 kinderen in de klas.

In groep 7 worden de kinderen al aardig voorbereid op het Voortgezet Onderwijs. Sinds een aantal jaren is er namelijk de Plaatsingswijzer, die leerlingen volgt vanaf groep 6. De centrale eindtoets geldt niet meer als toelating. Er wordt dus gekeken naar de Cito resultaten van groep 6 t/m 8.Op basis van de uitslag van de Plaatsingswijzer moet de leerkracht een advies uitbrengen.

Doordat er veel van de kinderen wordt verwacht, leren wij de kinderen:

  • om te gaan met huiswerk voor meerdere vakken
  • regels en formules bij belangrijke vakken als Taal, Spelling en Rekenen
  • strategiëen toe te passen bij begrijpend lezen.
  • studievaardigheden om grafieken, tabellen , kaarten en andere informatiebronnen te begrijpen
  • de vraagstelling van Cito toetsen  ( oefenboek Cito)
  • coöperatieve werkvormen , we leren van elkaar en met elkaar
  • eigenaar zijn van hun eigen leren. We stellen doelen en kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gestelde doelen.
  • om weerbaarder te worden en goed voorbereid de stap naar het VO te kunnen maken

Naast al deze zaken is er natuurlijk tijd voor minder serieuze, leuke zaken. In de klas besteden we aandacht aan de creatieve vakken en 2x per week is er gym.  Het hele jaar door zullen we een aantal excursies maken.

Al met al een druk en leerzaam programma voor de kinderen. Gelukkig hebben zij ouders en leerkrachten waar zij op terug kunnen vallen.

Mocht u vragen hebben dan mag u altijd bellen, mailen of u loopt na schooltijd even binnen.

 
What do you want to do ?
New mail

OBS Westerschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl