De zorg

Bij ons op school wordt iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan systematisch gevolgd. Dit houdt in dat iedere leerling een aantal keren per jaar getoetst wordt op het gebied van o.a. taalvaardigheid, leesvaardigheid, spellingvaardigheid en rekenvaardigheid.

Niet alle leerlingen doorlopen zonder problemen het leerproces. Sommige leerlingen komen op hun leerweg obstakels tegen en hebben extra zorg nodig. Leerlingen met een specifieke pedagogische en/of didactische behoefte trachten wij binnen onze school zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden.

Als basisschool houden wij rekening met de behoeften, beperkingen en mogelijkheden van kinderen. Dat betekent dat we ook hulp bieden aan kinderen die meer aan kunnen dan het regulier onderwijsprogramma. 

Omdat het op een goede basisschool niet alleen maar om kennis gaat, reikt onze zorgverbreding verder dan de zorg voor kinderen met cognitieve problemen. Ook het zelfbeeld, motivatie, taakgedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. 

Het team van de Westerschool werkt handelingsgericht. Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerlingen, waarbij ook gekeken wordt naar de stimulerende en belemmerende factoren van de leerlingen. De leerkracht zal door een goede klassenorganisatie en door het gebruik van de juiste materialen, zo efficiënt moglijk de leerling helpen. De leerkracht zal preventief en proactief interveniëren naar leerlingen die extra instructie of (pedagogische) ondersteuning nodig hebben en zal effectief en planmatig omgaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Het aanbod aan de leerlingen wordt vastgelegd in het groepsplan en wordt op gezette tijden geëvalueerd en aangepast. 

Ons uitgangspunt is dat er alles aan gedaan wordt om leerlingen zo lang mogelijk bij de groep te houden, met name door verlengde instructie aan de instructietafel. De methoden bieden met verdiepings- en herhalingsstof ruime mogelijkheden om de leerlingen als groep bij elkaar te houden.

De Westerschool heeft een intern begeleider. De intern begeleider bewaakt de afspraken, procedures en resultaten met betrekking tot de ondersteuning. Zij verzorgt de coördinatie van het leerlingvolgsysteem, de leerlingdossiers en de groeps- en leerlingbesprekingen. Een belangrijke taak ligt in de ondersteuning van leerkrachten. 

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl