Geschiedenis van de school

De school was in de 18e eeuw een bijschool van de Oosterschool (toen: Hofkesschool). Kinderen tot 6 jaar konden de school bezoeken. Na enige strubbelingen met de hoofdonderwijzer aldaar besloot het gemeentebestuur tot het gewettigd maken van de school aan het "Bellingwolde Westeind". Nu kon de school ook door kinderen vanaf 6 jaar bezocht worden. Hiervoor werd in 1816 Hendrik Wubbes Bontkes als onderwijzer benoemd voor een wedde van f 100,- per jaar. Er werd les gegeven in een onderkomen op de plek waar nu de Heemhof is.

In 1844 werd besloten tot nieuwbouw op de plaats waar nu het huidige gebouw staat. Deze plek werd gekozen, omdat het hoog lag en dit de gezondheid van de kinderen bevorderde. Tevens werd er een meesterswoning naast gebouwd. Het oude gebouw lag dichter bij de Hoofdweg dan het gebouw dat er nu staat.
Het oude gebouw werd vervangen in 1925. In 1921 werd het gebouw onderzocht door de Inspecteur van de Volksgezondheid. Het gebouw was zeer verwaarloosd en het was noodzakelijk een aantal verbeteringen aan te brengen. Wanneer dit niet gebeurde zou de Inspecteur van het Lager Onderwijs de Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid verzoeken het gebouw af te keuren als schadelijk voor de gezondheid.

De huidige meesterswoning werd gebouwd in 1936.
In 1956 werd de Wet op het Kleuteronderwijs van kracht. Achter de school werd een nieuw gedeelte aangebouwd. De kleuterschool was Neutraal Bijzonder en had als bestuur de Stichting Volksonderwijs Kleuterscholen Bellingwolde.

In 1983 werd de school uitgebreid met een gemeenschapsruimte; zodat in 1985 toen de Wet op het Basisonderwijs er kwam de kleuterschool en de lagere school al onder één dak zaten en vanaf toen één school waren, namelijk: De Basisschool

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl