De Westerschool staat voor...

  • Wij zorgen voor aandacht, geborgenheid en een gestructureerde leeromgeving.
  • In ons onderwijs ligt de focus op de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen.
  • Wij besteden ruime aandacht aan Engels en Begrijpend lezen zodat o.a. de aansluiting naar het voortgezet onderwijs gewaarborgd blijft.
  • Wetenschap en techniek krijgt een plaats in onze school. 
  • Wij hebben hoge verwachtingen en werken opbrengstgericht. Wij hebben heldere, realistische doelen.
  • Wij beschouwen ouders als educatieve partners.
  • Wij bieden extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben binnen de grenzen van onze mogelijkheden. 
  • Wij werken vanuit een professionele houding met de focus op onderwijskwaliteit. 

 

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl