Klachtenregeling

In het dagelijks werk zijn er vele contacten tussen leerlingen, ouders en personeel. Op iedere school doen zich wel eens probleempjes voor. De meeste daarvan kunnen vaak in goed overleg worden opgelost. Een enkele keer lukt dat wel eens iets minder goed. Daarvoor is er een klachtenregeling. De bedoeling van een klachtenregeling is om u als ouders/verzorgers aan te geven welke stappen u kunt nemen om een probleem op te lossen. Hieronder volgt stapsgewijs hoe dat kan:

  • U maakt een afspraak met de groepsleerkracht van uw kind. Deze staat u graag te woord en kent uw kind het best. In de meeste gevallen zal de leerkracht voor een oplossing kunnen zorgen.
  • ls een probleem niet door de groepsleerkracht kan worden opgelost dan gaat u naar de schoolleider. Ook de schoolleiding maakt graag tijd voor u vrij en zal samen met u proberen het probleem naar tevredenheid op te lossen.
  • Indien u naar uw oordeel onvoldoende gehoor vindt kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag. Op school ligt hiervoor een exemplaar van de gemeentelijke klachtenregeling ter inzage. In deze klachtenregeling staat o.a. vermeld hoe de procedure in hoofdlijnen verloopt, hoe de samenstelling van de klachtencommissie is en wie de vertrouwenspersoon is en wat diens relatie is met de klachtencommissie.

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl