Ouderraad

Bij nagenoeg alle bijzondere activiteiten in en rond de school is de Ouderraad (OR) betrokken. Een aantal vaste activiteiten zijn bv. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste schooldag, enz. De OR heeft de volgende taken en doelen:

  • stimuleren en onderhouden van contacten tussen school en de schoolbevolking;
  • ondersteunen van het team bij allerlei activiteiten;
  • het in beheer hebben van de activiteitenbijdrage en de ouderraadkas.

De Ouderraad vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarbij in de regel twee leden van het schoolteam aanwezig zijn voor het geven van informatie en advies. De Ouderraad heeft echter niet als taak om als een soort klachtenbureau te functioneren.

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl