Ouderbetrokkenheid

Dit schooljaar zal het document 'ouderbetrokkenheid' worden ontwikkeld.

We gaan daar beschrijven wat de ouders van de school mogen verwachten en wat wij van de ouders verwachten.

U wordt op de hoogte gehouden. 

OBS Westerschool

Directeur: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl