Overblijven op school

Alle scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen op school opgevangen kunnen worden. Bij ons op school is daarvoor volop ruimte en gelegenheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de leerkrachten tijdens het overblijven geen verantwoordelijkheid dragen voor uw kind. Verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de ouders.

Tussenschoolse opvang op de Westerschool Door het tussenschoolse opvangteam wordt getracht de opvang zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. Daarom worden er twee belangrijke spelregels gehandhaafd:

  • Normaal taalgebruik
  • Normaal gedrag

Als een kind problemen heeft met deze spelregels, neemt de overblijf coördinator contact op met de betreffende ouders om samen tot een juiste oplossing te komen.

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de commissie, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en toezicht van de medezeggenschapsraad. Het dagelijks toezicht bij de opvang ligt in de hand van de ouders, als het aantal kinderen meer dan 15 komt is er hulp van een hulp ouder.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt iedere leerling een overblijf aanmeldingsformulier mee. Indien uw kind hier gebruik van wil maken moet het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk in de rode brievenbus worden gedeponeerd.

Maakt uw kind bij uitzondering gebruik van het overblijven dan verzoeken wij u dit in ieder geval 24 uur vooraf te melden. Dit kan via e-mail: overblijvenwesterschool@hotmail.com of bij mevr. M. Stolk

De kosten

Door middel van een strippenkaart van 10, 20 + 2 gratis en 50 + 5 gratis zijn de kosten respectievelijk € 10,-, € 20,- en € 50,-. De strippenkaarten zijn iedere maandagochtend te koop tussen 8.30 en 8.45 uur in de gemeenschapsruimte. De kaarten blijven op school in de kaartenbak en worden per keer afgetekend. Als een kaart vol is, wordt deze aan het kind mee naar huis gegeven en kan er een nieuwe kaart gekocht worden. Indien uw kind 4 keer is overgebleven zonder betaling, wordt deze niet meer toegelaten, tot er weer een strippenkaart is gekocht.

Mocht u in welke vorm dan ook vragen of ideeën hebben, mail deze dan naar bovenstaand e-mailadres.

Het bestuur heeft voor de voorschoolse opvang een afspraak gemaakt met de Kinderopvang Oost Groningen.

OBS Westerschool

Schoolcoördinator: Mischa Stolk

 

Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde
0597-532374
obswesterschool@sooog.nl